• de83ed28-0589-11e8-988c-06326e701dd4.jpeg
  • dfc466f4-0589-11e8-b7e0-06326e701dd4.jpeg
  • de866314-0589-11e8-bb0b-06326e701dd4.jpeg

จังหวัดมิเอะตั้งอยู่ตรงเกือบศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องใบไม้แดง, การปีนเขา, สกี, และมีจุดชมวิวหาดทรายชายฝั่งแบบเว้าแหว่ง รวมทั้งธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งบันเทิง สวนสนุกอีกจํานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นมิเอะเปรียบเสมือน "คลังสมบัติอาหารทะเลของประเทศ" ที่ประกอบไปด้วย กุ้งอิเซะ(กุ้งขนาดใหญ่เหมือนล็อบสเตอร์), หอยเป๋าฮื้อ, หอยนางรม, ปลาปักเป้า เป็นต้น อาหารอย่างอื่นยังมี เนื้อวัววากิวชั้นสูงอย่างเนื้อวัวมัทซึซากะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ต่างๆที่คนญี่ปุ่นชอบมาเยี่ยมชม เช่น ศาลเจ้า Ise Jingu และที่ขาดไม่ได้คือ ทางเดินมรดกโลกอันเก่าแก่ Kumano รวมทั้งมิเอะยังเป็นบ้านเกิดของกวีมือหนึ่งของญี่ปุ่น Matsuo Basho และบ้านเกิดของนินจา Igaryu อีกด้วย จังหวัดมิเอะนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม, หาดทราย, และภูเขาที่ให้ความสุขแก่ทุกคน จากความเก่าแก่สู่ สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า "ประเทศอันสวยงาม"

เดินทางด้วยรถไฟ Kintetsu

around-kansai-mie_ja_004.jpg

มรดกโลกของมิเอะ

เดินทางไปสันเขา Magose

around-kansai-mie_ja_008.jpg

เดินทางไปสันเขา Matsumoto, Hananoiwaya

around-kansai-mie_ja_009.jpg

เดินทางไปถนน Hamakaido

around-kansai-mie_ja_010.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวของมิเอะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวมิเอะ  

ตั๋วแนะนําสําหรับเดินทางรอบมิเอะ

Ise/Toba/Shima Super Passport Mawaryanse