• 160ec04c-f61a-11e9-ab9b-06326e701dd4.jpeg
  • 879bcf8e-f61a-11e9-abc4-06326e701dd4.jpeg
  • 50bc53ce-f61c-11e9-babe-06326e701dd4.jpeg

อีเว้นท์

ที่โอซาก้ามีการจัดอีเว้นท์มากมายทั้งสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเที่ยวโอซาก้าในเดือนไหน ก็สามารถพบอีเว้นท์ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของมหานครโอซาก้าได้ ชมดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิ, ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงฤดูใบไม้ร่วง, เทศกาล Tenjin Matsuri ที่สืบต่อกันมาในฤดูร้อน ซึ่งแต่ละศาลเจ้าและวัด ต่างก็จัดเทศกาลหน้าร้อนเล็กๆนี้ขึ้น ที่นี่มีตั้งแต่งานตามประเพณีที่เงียบขรึม, ดนตรี, ศิลปะร่วมสมัย, ตลก, ละครเวที, กีฬา ไปจนถึงงานที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมได้ ในช่วงที่คุณพักอยู่ในโอซาก้า กรุณาลองหาอีเว้นท์ที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์จากรายการด้านล่าง หรือในเครื่องมือค้นหาดู นอกจากน ี้ถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของโอซาก้า ก็ยังมีอีเว้นท์ของกลุ่มต่างๆมากมาย รับรองว่าจะดึงดูดคุณได้อย่างแน่นอน

※เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การจัดอีเวนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละอีเวนต์

รับประทาน

ธรรมชาติกับกิจกรรมกลางแจ้ง

อ่านเพิ่มเติม...

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น