ข้อควรระวัง ตั๋วสำหรับท่องเที่ยว 0

[ ณ วันที่ 25 มิถุนายน ]


bf41d5b0-8125-11e9-9c8a-06326e701dd4.jpeg


วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน-วันอาทิตย์ 30

เพื่อให้การประชุมสุดยอดโอซาก้า G20 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ที่โอซาก้า ทั้งช่วงก่อนและหลังการประชุม โรงแรมที่พักอาจเต็ม บริเวณสนามบินนานาชาติคันไซและเขตโอซาก้านันโคที่เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอด (INTEX Osaka) คาดว่าจะมีการควบคุมการจราจรเป็นเวลานานและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจจะปิด กรุณาเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางของท่านให้ดีสำหรับการเดินทางในช่วงเวลานี้ กรุณาใช้รถไฟ  

Osaka Prefectural Police(ตำรวจ)

 สถานีรถไฟที่ใกล้สถานที่จัดการประชุมสุดยอดมากที่สุดคือ “สถานีนาคาฟุโต Sta.” ของ Osaka Metro จะปิดให้บริการตลอดวันตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มิถุนายน

Osaka Metro Osaka City Bus 


bf5bcee8-8125-11e9-a238-0af0cba29dd8.jpeg

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - วันอาทิตย์ 30

ไม่สามารถใช้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าและถังขยะที่สนามบินและสถานีรถไฟหลักๆได้   นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน จะมีข้อจำกัดในการจัดส่งสัมภาระเนื่องจากมีการควบคุมการจราจร

 สำหรับผู้ที่เดินทางมา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ เจแปน
・ไม่สามารถใช้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าตั้งแต่วันที่ 27 (วันพฤหัสบดี) ถึงวันที่ 30 (วันอาทิตย์) มิถุนายน รวม 4 วัน และ
・ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จะทำการตรวจสอบสัมภาระที่ทางเข้าทุกวัน

ข้อมูลการฝากสัมภาระ

สามารถฝากสัมภาระได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[เขตนัมบะ]

[บริเวณโดยรอบสนามบินคันไซ]
พลาซ่าแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว "Rinku Machidokoro"
[ประกาศอื่นๆ]
・ecbo cloak:เป็นบริการที่สามารถฝากสัมภาระในพื้นที่ว่างของร้านค้าต่างๆ โดยสามารถจองสถานที่รับฝากของทางออนไลน์ได้ล่วงหน้าhttps://cloak.ecbo.io/

・ecbonist by ecbo :ข้อมูลการหยุดให้บริการล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าในเขตอื่นๆ https://ecbonist.ecbo.io/bf41d5b0-8125-11e9-9c8a-06326e701dd4.jpeg


วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน-วันอาทิตย์ 30

โดยเฉพาะสะพานเชื่อมเข้าออกสนามบินคันไซ โดยสะพานเชื่อมออกจากสนามบินคันไซไปสู่ตัวเมืองโอซาก้า อาจปิดตั้งแต่วันที่ 27 ถึงช่วงเช้าของวันที่ 28 และ สะพานเชื่อมจากตัวเมืองโอซาก้าเข้าสู่สนามบิน อาจปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 29 ถึงวันที่ 30 ถนนทุกสายบนเกาะสนามบินจะถูกปิดระหว่างการเดินทางของผู้นำของแต่ละประเทศ นอกจากนี้จะมีการควบคุมการจราจรบนทางด่วน จะมีผลกระทบทำให้ตารางเวลาของลิมูซีนบัสเปลี่ยนแปลง

・Kansai Airport
・Osaka (Itami) Airport

เกี่ยวกับการให้บริการของรถบัสไปสนามบินคันไซ

ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของวิธีการให้บริการ : วันที่ 24 (วันจันทร์) – 30 (วันอาทิตย์) มิถุนายน 2019
・・วันที่ 24 (วันจันทร์) – 26 (วันพุธ) มิถุนายน : สายนันโค ・USJ หยุดให้บริการ, ป้ายรถบัสบางป้ายจะหยุดใช้เป็นบางส่วน
・วันที่ 27 (วันพฤหัสบดี) มิถุนายน :หยุดให้บริการทุกสาย ・ทุกเที่ยว (วันที่27มิถุนายน หยุดให้บริการตั้งแต่รถเที่ยวแรก ตั้งแต่ 2:01น.เป็นต้นไป)
・วันที่ 28 (วันศุกร์) – 30 (วันอาทิตย์) มิถุนายน : รถบัสหลายสายจะหยุดให้บริการ รวมถึงสายในตัวเมืองโอซาก้าและสายสนามบินโอซาก้า (บางสายจะหยุดให้บริการและให้บริการเฉพาะเที่ยวกลางดึก)

*โปรดระวัง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกมาก เช่น การหยุดให้บริการหรือการลดจำนวนเที่ยวที่ให้บริการ
* กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
Kasai Airport Limousine Bus   
Osaka Airport Limousine Bus  


bf41d5b0-8125-11e9-9c8a-06326e701dd4.jpeg

เนื่องจากมีการกำหนดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดในสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย จึงห้ามเข้าไปในบางพื้นที่ของสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้าเป็นการชั่วคราว
ระยะเวลาที่ห้ามเข้า:วันที่ 28 (ศุกร์) มิถุนายน 9:00-23:00 น.

 【ปิด】
มิถุนายน 24-29:Osaka Castle Nishinomaru Garden
 มิถุนายน 27-28:Osaka Castle Museum      bf41d5b0-8125-11e9-9c8a-06326e701dd4.jpeg

วันจันทร์ 24 มิถุนายน -วันอาทิตย์ 30

ข้อมูลการปิดให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการปิดให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยว
・June 24-29:Osaka Castle Nishinomaru Garden
・June 27-28:Osaka Castle Museum 
・June 27-30:Umeda Sky Building KUCHU-TEIEN OBSERVATORY

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของโอซาก้าอะเมซิ่งพาส