บ้านตระกูล Takabayashi 0

หอสมบัติของงานเขียน, บทละคร ตั้งแต่ละครแสดงโดยหญิงล้วน Takarazuka ไปจนถึงคาบุกิ และภาพยนตร์

  • เวลาทำการ

    ชมจากภายนอกเท่านั้น

สิ่งปลูกสร้างที่เคยเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านเขต Kinki ในยุคเอโดะ ที่พักที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินสีขาว, มีหลังคามุงด้วยฟาง, โกดัง, ห้องโถง อีกทั้งยังมีศาลเจ้าอินาริ ถึงแม้ว่าเสาและคานของบ้าน จะหลงเหลือ จากช่วงหลังของปี 1500 ในสมัย Tensho แต่ส่วนต่อขยาย ทั้งห้องเสื่อทาทามิและประตูหน้า ได้ปรับปรุงในช่วงศตวรรษที่ 18 จนเป็นอย่างในปัจจุบันคุณอาจชอบ