Loading...
เมนู
OSAKA INFOToppage
เกี่ยวกับโอซาก้า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโอซาก้า
กีฬาในโอซาก้า
วัฒนธรรมป๊อปในโอซาก้า
เหตุการณ์
กำหนดการเดินทาง
โอซาก้าสำหรับมือใหม่
มรดกโลก: ค้นพบสุสานโบราณของโอซาก้า
ประวัติศาสตร์โอซาก้า
โอซาก้าสำหรับคนรักศิลปะ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติและภูมิทัศน์
โอซาก้าโดยรถไฟและรถยนต์
สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์
กีฬาและสันทนาการ
นักกินและดื่ม
ประสบการณ์ตรง
ช้อปปิ้ง
ธรรมชาติ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ประสบการณ์ตามฤดูกาลและสถานที่ท่องเที่ยว
จุดเด่น
ข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
หนังสือเดินทาง
ข้อมูลท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
โรงแรม
เข้าไป
แผนที่พื้นที่และดาวน์โหลดคู่มือ
  • Top
  • นโยบายของเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์

13.11.2019

มูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า (ต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงานนี้” ) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้(OSAKA-INFO) กรุณาใช้โดยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้


1 เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ห้ามนำหน้าจอหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปลงในเว็บไซต์ของตัวเอง ห้ามคัดลอกเกินขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาต ห้ามนำสิ่งที่คัดลอกไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ แม้จะคัดลอกภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแก้ไขดัดแปลง การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์อาจมีความผิดทางอาญา แม้จะคัดลอกภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์

2 หัวข้อการยกเว้นความรับผิดชอบ สำนักงานนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม สำนักงานนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ความเสียหายที่ผู้ใช้ก่อให้เกิดต่อบุคคลที่สาม ผู้ใช้ต้องแก้ปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานนี้ได้

3 เกี่ยวกับการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง OSAKA-INFO ตามหลักแล้ว การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ฟรี กรณีที่นำไปเชื่อมโยง กรุณาระบุ “สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า” เพื่อให้ทราบว่าเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หากนำไปเชื่อมโยง กรุณาแจ้งไปยังด้านล่าง สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า / แผนกเว็บไซต์ [email protected]

4 เกี่ยวกับโปรแกรมเสริม (plug-in) เว็บไซต์นี้ใช้ไฟล์ PDF และไฟล์ SWF สำหรับเนื้อหาบางส่วน กรุณาเลือกใช้โปรแกรมเสริมที่เหมาะสม
Adobe Reader
การเปิดดูไฟล์ PDF จำเป็นต้องใช้ Adobe Reader จากบริษัท Adobe สามารถดาวน์โหลด Adobe Reader ล่าสุดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของบริษัท Adobe