Loading...
เมนู
OSAKA INFOToppage
เกี่ยวกับโอซาก้า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโอซาก้า
กีฬาในโอซาก้า
วัฒนธรรมป๊อปในโอซาก้า
เหตุการณ์
กำหนดการเดินทาง
สำหรับนักเดินทางมือใหม่
เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรม・ศิลปะ
สำรวจประวัติศาสตร์!
เพลิดเพลินกับธรรมชาติและภูมิทัศน์
ท่องเที่ยวด้วยรถไฟ
สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์
กีฬาและสันทนาการ
นักกินและดื่ม
ประสบการณ์ตรง
ช้อปปิ้ง
ธรรมชาติ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ประสบการณ์ตามฤดูกาลและสถานที่ท่องเที่ยว
จุดเด่น
PICK UP
การผลิตในโอซาก้า
จุดแนะนำ
ค้นพบ!
ข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
หนังสือเดินทาง
ข้อมูลท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
โรงแรม
เข้าไป
แผนที่พื้นที่และดาวน์โหลดคู่มือ
  • Top
  • นโยบายของเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์

13.11.2019

มูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า (ต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงานนี้” ) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้(OSAKA-INFO) กรุณาใช้โดยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้


1 เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ห้ามนำหน้าจอหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปลงในเว็บไซต์ของตัวเอง ห้ามคัดลอกเกินขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาต ห้ามนำสิ่งที่คัดลอกไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ แม้จะคัดลอกภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแก้ไขดัดแปลง การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์อาจมีความผิดทางอาญา แม้จะคัดลอกภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์

2 หัวข้อการยกเว้นความรับผิดชอบ สำนักงานนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม สำนักงานนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ความเสียหายที่ผู้ใช้ก่อให้เกิดต่อบุคคลที่สาม ผู้ใช้ต้องแก้ปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานนี้ได้

3 เกี่ยวกับการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง OSAKA-INFO ตามหลักแล้ว การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ฟรี กรณีที่นำไปเชื่อมโยง กรุณาระบุ “สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า” เพื่อให้ทราบว่าเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หากนำไปเชื่อมโยง กรุณาแจ้งไปยังด้านล่าง สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า / แผนกเว็บไซต์ [email protected]

4 เกี่ยวกับโปรแกรมเสริม (plug-in) เว็บไซต์นี้ใช้ไฟล์ PDF และไฟล์ SWF สำหรับเนื้อหาบางส่วน กรุณาเลือกใช้โปรแกรมเสริมที่เหมาะสม
Adobe Reader
การเปิดดูไฟล์ PDF จำเป็นต้องใช้ Adobe Reader จากบริษัท Adobe สามารถดาวน์โหลด Adobe Reader ล่าสุดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของบริษัท Adobe