• 2aa96972-0598-11e8-8dfa-0af0cba29dd8.jpeg
  • 2af8357a-0598-11e8-bc89-0af0cba29dd8.jpeg
  • 2a4456a4-0598-11e8-9cbd-06326e701dd4.jpeg

ชิกะ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางประเทศญี่ปุ่น โดย 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด เป็นทะเลสาปซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นั่นคือ ทะเลสาป Biwa-ko รอบๆทะเลสาปเป็นภูเขาและต้นไม้ มีทุ่งนาเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ ความสบายและสายนํ้าของทะเลสาป Biwa-ko เป็นวิวที่สวยงามยิ่ง รวมกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูการทางธรรมชาติต่างๆแล้ว ทำให้เกิดภาพและความรู้สึกอันสุดจะบรรยายในหัวใจ ตั้งแต่อดีต จังหวัดชิกะเป็นจังหวัดที่ทุกคนต้องผ่านไปมาเมื่อเดินทาง ทำให้เป็นแหล่งของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญ ในตัวเมืองมีกลิ่นอายความโบราณตั้งแต่สมัยสงคราม มีวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่่มากมาย รวมถึงซากปรักหักพังที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และประวัติอันยาวนาน อีกทั้งโบราณวัตถุซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในประเทศ พื้นที่ต่างๆภายในจังหวัดชิกะนั้น เสมือนผู้ปกป้องสิ่งสําคัญของประเทศไว้อยู่

เดินทางด้วยรถไฟ JR

around-kansai-shiga_ja_002.jpg

มรดกโลกของชิกะ

เดินทางไป Hieizan Enryakuji Konpon Chudo

around-kansai-shiga_ja_004.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวของชิกะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวชิกะ 

ตั๋วแนะนําสําหรับเดินทางรอบชิกะ

ตั๋ว Keihan Railway Hieizan Odan Ticket