• 21aa5572-2b6b-11e8-bbdb-0af0cba29dd8.jpeg
  • 21e85606-2b6b-11e8-87df-0af0cba29dd8.jpeg
  • 21d914ac-2b6b-11e8-a08d-06326e701dd4.jpeg
  • 21a8a6aa-2b6b-11e8-bd20-06326e701dd4.jpeg
  • 21ee1910-2b6b-11e8-8bca-0af0cba29dd8.jpeg

เที่ยวรอบคันไซโดยใช้โอซาก้าเป็นฐาน

มีสถานที่ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงเก่าอย่าง นาราและเกียวโต, สถานที่เสริมพลังของศาสนาชินโตอย่าง มิเอะและวากายามะ, ปราสาทฮิเมจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่น รวมทั้งทะเลสาบบิวะ ที่คงความภาคภูมิใจว่าใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของญี่ปุ่น เป็นต้น