• 92df5c70-059a-11e8-8ca5-06326e701dd4.jpeg
  • 92de4a6a-059a-11e8-bb27-06326e701dd4.jpeg
  • 92e071d2-059a-11e8-8bb5-0af0cba29dd8.jpeg

จังหวัดวากายะมะเป็นแหล่งทะเล, ภูเขา, แม่นํ้า ได้ชื่อว่าเป็นหีบสมบัติแห่งธรรมชาติ มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรือคานูและการเดินระยะไกล สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างสบายๆ นอกจากนี้ "บริเวณ Kumano" และ "ภูเขา Koya" ในจังหวัดวากายามะ ยังเป็นที่รู้จักในนาม แหล่งกำเนิดของการเดินทาง และความเชื่อของญี่ปุ่น ทําให้สามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ โดยภูเขา Koya มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 900 เมตร เพียงแค่ก้าวออกมานอกย่าน Namba ในโอซาก้าแค่ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็สามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ เหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลย เมื่อ 1200 ปีก่อน ภูเขา Koya เปรียบสมือนสถานที่เผยแพร่ศาสนาพุทธของพระอาจารย์ Kukai ที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมวิหารหลักบนเขา Koya พร้อมกับการพักค้างแรมที่วัดได้โดยมีอาหารมังสวิรัติ และคัมภีร์พระสูตรให้ได้ศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านให้ลองมาสัมผัสกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่จังหวัดวากายะมะแห่งนี้

เดินทางด้วยรถไฟ Nankai

around-kansai-wakayama_th_004.jpg

เดินทางด้วยรถไฟ JR

around-kansai-wakayama_th_005.jpg

มรดกโลกของวากายามะ

เดินทางไปภูเขา Koya

around-kansai-wakayama_th_009.jpg

เดินทางไปทางเดินโบราณ Kumano

around-kansai-wakayama_th_010.jpg

เดินทางไปนํ้าตก Nachi

around-kansai-wakayama_th_011.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวของวากายะมะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สหพันธ์การท่องเที่ยววากายามะ 

ตั๋วแนะนําสําหรับเดินทางรอบวากายะมะ

Surutto KANSAI (Kansai Thru Pass)