0a3ac9b8-55f8-11e9-9ff0-0af0cba29dd8.jpeg

ซูโม่เป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่น นักซูโม่ 2 คนจะขึ้นไปต่อสู้กันบนเวที (โดเฮียว) สามารถสัมผัสประสบการณ์ใส่มาวาชิ (ผ้าเตี่ยว) ได้ที่นี่ หากไม่อยากใส่มาวาชิ เชิญลองสวมชุดซูโม่ นักซูโม่สมัครเล่นจะมาสอนแบบตัวต่อตัว
หลังจากสัมผัสประสบการณ์ซูโม่แล้ว ทุกท่านจะได้ช่วยกันทำจังโกะนาเบะ (หม้อไฟ) ที่เป็นแหล่งพลังที่สำคัญของนักซูโม่ และร่วมรับประทานด้วยกัน!
เปิดใหม่ในเดือนเมษายน 2019 !
ขอเชิญทุกท่านไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก ชายหรือหญิง มาสัมผัสประสบการณ์ชมการฝึกซ้อมของนักซูโม่, เล่นซูโม่,ทำและทานจังโกะนาเบะ โดยใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 2 ชั่วโมง

เวลา ·ค่าใช้บริการ

เวลา:10:30- เช้า

ช่วงเวลาให้บริการ : กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนธันวาคม

วันหยุด: วันเสาร์ ・วันอาทิตย์ ・วันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าใช้บริการ : ผู้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ ผู้ใหญ่ 8,800 เยนต่อคน, เด็ก 7,700 เยนต่อคน ผู้ที่ไม่ร่วมสัมผัสประสบการณ์ ผู้ใหญ่ 5,800 เยนต่อคน, เด็ก 4,700 เยนต่อคน

* ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป) * เด็ก (5 ปี – นักเรียนมัธยมต้น)


●หมายเหตุ

* สามารถรับผู้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใน 1 ครั้งได้ 3 ท่านถึง 10 ท่าน

* เป็นระบบจองล่วงหน้า (กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์)

* ไม่มีค่าใช้จ่ายหากยกเลิกก่อน 1 สัปดาห์ หากยกเลิกหลังจากนั้นจะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน

* หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

โทร: 0570-001-962

การเดินทาง

แอคทีฟ· สแควร์ ·ไดโต (Active Square Daito)

รหัสไปรษณีย์ 574-0072
3-28-3 ฟุโคโนะ ไดโตชิ โอซาก้า

จากสถานี “โนซากิ Sta.” ของ JR สายกัคเคนโทชิ เดินไปทางทิศตะวันตก 5 นาที