• ed5eb374-0a6f-11e8-87e9-06326e701dd4.jpeg
  • ed5721ea-0a6f-11e8-9283-0af0cba29dd8.jpeg
  • ed621686-0a6f-11e8-9dac-06326e701dd4.jpeg
  • ed65ee46-0a6f-11e8-9176-0af0cba29dd8.jpeg
  • ed65add2-0a6f-11e8-91d6-0af0cba29dd8.jpeg

สแตนอัพแพดเดิ้ล  (Stand-up paddle) เรียกย่อว่า SUP เป็นกีฬาบนผิวน้ำที่ผู้เล่นจะยืนบนบอร์ดแล้วพายด้วยไม้พาย สามารถยืนบนบอร์ดได้อย่างมั่นคง แม้แต่ผู้เริ่มหัดก็สามารถเล่นได้อย่างสบายๆ ทัศนียภาพของโอซาก้าที่มองจากแม่น้ำอาจเป็นการค้นพบครั้งใหม่ !

ท่านสามารถมาด้วยมือเปล่า กรุณาสวมเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวก เช่น เสื้อกางเกงจ๊อกกิ้ง  เป็นต้น!


สมาคมแจแปน ซิตี้ ซัพ (Japan City Sup Association)  
สถานที่ :ใกล้กับนากาโนะชิมะ