เจดีย์ดิน Doto 0

เจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสังฆาวาสวัด Onoji ที่ปูชนียสงฆ์ Gyoki เป็นผู้ก่อตั้ง ที่นี่เป็นโบราณสถานเจดีย์ดิน มุงกระเบื้องทรงพีระมิดแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น

  • 268b659c-04c2-11e8-98e6-06326e701dd4.jpeg

วัด Onoji ตั้งอยู่ที่ Dotomachi เมือง Sakai จังหวัดโอซาก้า เป็นวัดในนิกาย Shingon 1 ใน 49 วัด ที่ปูชนียสงฆ์ Gyoki เป็นผู้ก่อตั้ง มีซากโบราณสถานของเจดีย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสังฆาวาสวัด Onoji เจดีย์แห่งนี้มีรูปทรงเป็นพีระมิดสี่เหลี่ยม ตัดยอดที่มีด้านกว้าง 53.1 เมตร สูงกว่า 8.6 เมตร และเพราะมีการขุดพบกระเบื้องจำนวนมากในบริเวณรอบๆ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า แต่เดิมเป็นเจดีย์ดินมุงกระเบื้องทรงพีระมิด 13 ชั้น นอกจากนี้ในบรรดากระเบื้องที่ขุดพบกว่า 1,200 ชิ้นยังปรากฏชื่อตระกูล พระสงฆ์ และชาวเมืองทั่วไปในภูมิภาค Sekkasen เช่น Tachiho no Muraji, Hata, Yatabe no Muraji ซึ่งดูเหมือนจะเป็นชื่อของผู้คนที่มาช่วยก่อสร้างเจดีย์อีกด้วย ถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากที่มีการค้นพบเอกสารที่ปรากฏตัวอักษรยุคโบราณจำนวนมากที่นี่ที่เดียวจากทั่วประเทศ แม้จะมี "ยอดเจดีย์" ที่ก่อสร้างด้วยกองหินหลงเหลืออยู่ที่ Takahata เมืองนารา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่คล้ายกันก็ตาม แต่เจดีย์ที่มีการมุงผิวหน้าด้วยกระเบื้องนั้น นอกจากเจดีย์ดินที่วัด Onoji ก็ไม่มีที่อื่นอีก ในปี1953 ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของญี่ปุ่น

  • ที่อยู่

    〒 599-8234 ภายในสวนสาธารณะ Dotocho, 2143-1 Dotocho, Naka-ku, Sakai-shi, Osaka
  • การเดินทาง

    เดิน 7 นาที จากสถานี Fukai บนสาย Semboku Rapid Railway
  • URL

สถานที่ท่องเที่ยวรอบข้าง

ร้านอาหารใกล้เคียง

โรงแรมใกล้เคียงคุณอาจชอบ