ในกรณีฉุกเฉิน 

เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

               อัปเดตเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2020

เนื่องจากมีการร้องขอจากรัฐบาลญี่ปุ่นสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราวจึงถูกปิดชั่วคราวและเลื่อนออกไปสำหรับกิจกรรมบางอย่างในโอซาก้าเพื่อลดการแพร่กระจายของ coronavirus ใหม่ (COVID-19)
ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดชั่วคราวและกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการแพร่กระจายของ coronavirus ใหม่ (COVID-19): อัปเดต 17 กรกฎาคม 

■เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่ 

【ข้อ จำกัด การขอวีซ่า】
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Kansai International Airport
Embassies and Consulate Generals (Ministry of Foreign Affairs of Japan website)

               

จากการที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในอู่ฮั่น ประเทศจีน กำลังแพร่ระบาดอยู่นั้น สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้าได้พยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำโอซาก้า, เมืองโอซก้า, จังหวัดโอซาก้าเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเปิดการบริการให้คำปรึกษา ดังต่อไปนี้

การบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโอซาก้า กรุณาติดต่อสอบถามมูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโอซาก้า (OFIX)
หมายเลขโทรศัพท์ :06-6941-2297
เวลาทำการ: วันจันทร์・วันศุกร์ เวลา 9:00 - 20:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), วันอังคาร・วันพุธ・วันพฤหัสบดี เวลา 9:00 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), วันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13:00 - 17:00 น.
ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ, จีน, เกาหลีใต้・เกาหลีเหนือ, โปรตุเกส, สเปน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ไทย, อินโดนีเซีย, เนปาล, ญี่ปุ่น

International House Osaka (i-house)
หมายเลขโทรศัพท์ :06-6773-6533
เวลาทำการ:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 20:00 น. , วันเสาร์/วันอาทิตย์ที่/วันหยุด เวลา 9:00 - 17:30 น.
ภาษาที่รองรับ:อังกฤษ, จีน, เกาหลีใต้・เกาหลีเหนือ,  เวียดนาม, ฟิลิปปินส์,  ญี่ปุ่น

■การบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า ได้เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี้
โอซาก้าคอลเซ็นเตอร์ (Osaka Call Center) 
・ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวชินโอซาก้า,   、ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอซาก้า   ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวนัมบะ   )

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้เปิดบริการคอลเซ็นเตอร์หลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง เรียกว่า "Japan Visitor Hotline" เพื่อให้บริการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ ・เจ็บป่วย ฯลฯ) เกิดภัยพิบัติ และบริการข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไป 「Japan Visitor Hotline   หมายเลขโทรศัพท์ : 050-3816-2787

■การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
เกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆและโรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้หลายภาษา
・เว็บไซต์จังหวัดโอซาก้า “Osaka Medical Net” https://www.mfis.pref.osaka.jp/omfo/
・New! Osaka Safe Travels เพื่อยืนยันความปลอดภัยของนักเดินทางต่างชาติ งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเช่นด้านที่พักฉุกเฉินและการเดินทางขนส่ง ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอนเดินทางในโอซาก้า
・เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนโอซาก้าทุกท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในโอซาก้าได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ


■Immigration Restrictions

Updated 27th February 2020, the following people are not permitted to enter Japan for the time being unless there are exceptional circumstances.
  -Foreigners who have travelled to Hubei Province or Zhejiang Province in the People's Republic of China within 14 days prior to their arrival in Japan.
  -Foreigners who have Chinese passports issued by Hubei Province or Zhejiang Province  in the People's Republic of China.
-Foreigners who have travelled to Hubei Province or Zhejiang Province in the People's Republic of Korea within 14 days prior to their arrival in Japan.
Immigration Services Agency of Japan updated information ; https://twitter.com/IMMI_KANSAI

Embassies and Consulate Generals


รายชื่อสถานที่ติดต่อที่จำเป็นในการขอความช่วยเหลือหรือรวบรวมข้อมูลยามฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ บาดเจ็บ ฯลฯการตรวจสอบสถานที่ติดต่อล่วงหน้าจะส่งผลให้ท่านสามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติ

หมายเลขโทรศัพท์ยามฉุกเฉิน

อาชญากรรม, อุบัติเหตุ
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 110 ซึ่งเป็นหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คู่มือการโทรศัพท    (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)
【หมายเหต】
เกี่ยวกับป้อมตำรวจ หรือ Koban  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)
ป้อมตำรวจ หรือ Koban ในเมืองโอซากา  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)
ป้อมตำรวจ หรือ Koban นอกเมืองโอซากา  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)

เพลิงไหม้, รถพยาบาล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 119 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของสถานีดับเพลิ
คู่มือการโทรศัพท  (เวปไซต์ของกรมดับเพลิงโอซากา ภาษาอังกฤษ)

อาชญากรรม อุบัติเหตุทางทะเล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 118 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของทบวงรักษาความมั่นคงทางทะเล

โรงพยาบาล

"ไกด์บุ๊คที่จะช่วยคุณในเวลาเจ็บป่วย"  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
คู่มือและข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนต่างชาต  (เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)

ภัยพิบัติ

ข้อควรทราบเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว Safety tips for travelers  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ)
เวปไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ ่นสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
แอพพลิเคชั่น "Safety tips"  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
"Safety tips" เป็นแอพพลิเคชั่นส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ ่นล่วงหน้าแบบอัตโนมัต
เครือข่ายการป้องกันภัยพิบัติ Osaka Disaster Prevention Net  (เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)
พอร์ทัลภัยพิบัติ   (เวปไซต์ก Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
เป็นเว็บไซตพอร์ทัลเกี่ยวกับการรับมือแผ่นดินไหวในกรุงโตเกียวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ปี 2020 ณ กรุงโตเกียว ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวในกรุงโตเกียว

อื่นๆ

สถานเอกอัคคราชทูตและสถานกงสุลในประเทศญี  (เวปไซต์กระทรวงต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาต  (เวปไซต์องค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโอซากา)
Osaka Free Wi-Fi  (เวปไซต์การท่องเที่ยวโอซากา)
Helping You Plan (Website of the Japan National Tourism Organization(JNTO):English)
>