ในกรณีฉุกเฉิน 

สัญญาณแจ้งเตือนโควิด-19 ของจังหวัดโอซาก้า

จังหวัดโอซาก้าได้กำหนดมาตรฐานของจังหวัดเองสำหรับ "การแจ้งเตือน" และ "ภาวะฉุกเฉิน" เกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 และใช้ "โมเดลโอซาก้า" ที่แจ้งเตือนประชาชนด้วยสัญญาณไฟจราจร (สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง)

สีเขียว (ยกเลิกการแจ้งเตือน/ภาวะฉุกเฉิน)
สีเหลือง (การแจ้งเตือน)
สีแดง (ภาวะฉุกเฉิน)

the coronavirus-related state of emergency ( from Sunday to May 11)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ธุรกิจเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียด 


เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

               

■เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่  
แนวโน้มการติดเชื้อล่าสุดของจังหวัดโอซาก้า (ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ)

【ประกาศเกี่ยวกับการเข้าประเทศญี่ปุ่น】
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น(ภาษาอังกฤษ)
Kansai International Airport
Embassies and Consulate Generals (Ministry of Foreign Affairs of Japan website)

               

จังหวัดโอซาก้าเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเปิดบริการให้คำปรึกษาดังต่อไปนี้

การบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโอซาก้า กรุณาติดต่อสอบถามมูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโอซาก้า (OFIX)
หมายเลขโทรศัพท์ :06-6941-2297
เวลาทำการ: วันจันทร์・วันศุกร์ เวลา 9:00 - 20:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), วันอังคาร・วันพุธ・วันพฤหัสบดี เวลา 9:00 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), วันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13:00 - 17:00 น.
ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ, จีน, เกาหลีใต้・เกาหลีเหนือ, โปรตุเกส, สเปน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ไทย, อินโดนีเซีย, เนปาล, ญี่ปุ่น

International House Osaka (i-house)
หมายเลขโทรศัพท์ :06-6773-6533
เวลาทำการ:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 20:00 น. , วันเสาร์/วันอาทิตย์ที่/วันหยุด เวลา 9:00 - 17:30 น.
ภาษาที่รองรับ:อังกฤษ, จีน, เกาหลีใต้・เกาหลีเหนือ,  เวียดนาม, ฟิลิปปินส์,  ญี่ปุ่น

■การบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า ได้เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี้
โอซาก้าคอลเซ็นเตอร์ (Osaka Call Center) 

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้เปิดบริการคอลเซ็นเตอร์หลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง เรียกว่า "Japan Visitor Hotline" เพื่อให้บริการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ ・เจ็บป่วย ฯลฯ) เกิดภัยพิบัติ และบริการข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไป 「Japan Visitor Hotline   หมายเลขโทรศัพท์ : 050-3816-2787

■การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
เกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆและโรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้หลายภาษา
・เว็บไซต์จังหวัดโอซาก้า “Osaka Medical Net” https://www.mfis.pref.osaka.jp/omfo/
・New! Osaka Safe Travels เพื่อยืนยันความปลอดภัยของนักเดินทางต่างชาติ งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเช่นด้านที่พักฉุกเฉินและการเดินทางขนส่ง ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอนเดินทางในโอซาก้า
・เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนโอซาก้าทุกท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในโอซาก้าได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ


■Immigration Restrictions

เนื่องจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.)  https://twitter.com/IMMI_KANSAI

Embassies and Consulate Generals


รายชื่อสถานที่ติดต่อที่จำเป็นในการขอความช่วยเหลือหรือรวบรวมข้อมูลยามฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ บาดเจ็บ ฯลฯการตรวจสอบสถานที่ติดต่อล่วงหน้าจะส่งผลให้ท่านสามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติ

หมายเลขโทรศัพท์ยามฉุกเฉิน

อาชญากรรม, อุบัติเหตุ
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 110 ซึ่งเป็นหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คู่มือการโทรศัพท    (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)
【หมายเหต】
เกี่ยวกับป้อมตำรวจ หรือ Koban  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)
ป้อมตำรวจ หรือ Koban ในเมืองโอซากา  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)
ป้อมตำรวจ หรือ Koban นอกเมืองโอซากา  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ:ภาษาอังกฤษ)

เพลิงไหม้, รถพยาบาล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 119 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของสถานีดับเพลิ
คู่มือการโทรศัพท  (เวปไซต์ของกรมดับเพลิงโอซากา ภาษาอังกฤษ)

อาชญากรรม อุบัติเหตุทางทะเล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 118 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของทบวงรักษาความมั่นคงทางทะเล

โรงพยาบาล

"ไกด์บุ๊คที่จะช่วยคุณในเวลาเจ็บป่วย"  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
คู่มือและข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนต่างชาต  (เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)

ภัยพิบัติ

Osaka Safe Travels   เพื่อยืนยันความปลอดภัยของนักเดินทางต่างชาติ งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเช่นด้านที่พักฉุกเฉินและการเดินทางขนส่ง ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอนเดินทางในโอซาก้า
ข้อควรทราบเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว Safety tips for travelers  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ)
เวปไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ ่นสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
แอพพลิเคชั่น "Safety tips"  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
"Safety tips" เป็นแอพพลิเคชั่นส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ ่นล่วงหน้าแบบอัตโนมัต
เครือข่ายการป้องกันภัยพิบัติ Osaka Disaster Prevention Net  (เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)
พอร์ทัลภัยพิบัติ   (เวปไซต์ก Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
เป็นเว็บไซตพอร์ทัลเกี่ยวกับการรับมือแผ่นดินไหวในกรุงโตเกียวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ปี 2020 ณ กรุงโตเกียว ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวในกรุงโตเกียว

อื่นๆ

สถานเอกอัคคราชทูตและสถานกงสุลในประเทศญี  (เวปไซต์กระทรวงต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาต  (เวปไซต์องค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโอซากา)
Osaka Free Wi-Fi  (เวปไซต์การท่องเที่ยวโอซากา)
Helping You Plan (Website of the Japan National Tourism Organization(JNTO):English)