ในกรณีฉุกเฉิน 

รายชื่อสถานที่ติดต่อที่จำเป็นในการขอความช่วยเหลือหรือรวบรวมข้อมูลยามฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ บาดเจ็บ ฯลฯการตรวจสอบสถานที่ติดต่อล่วงหน้าจะส่งผลให้ท่านสามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติ

หมายเลขโทรศัพท์ยามฉุกเฉิน

อาชญากรรม, อุบัติเหตุ
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 110 ซึ่งเป็นหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คู่มือการโทรศัพท    (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ)
【หมายเหต】
เกี่ยวกับป้อมตำรวจ หรือ Koban  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
ป้อมตำรวจ หรือ Koban ในเมืองโอซากา  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ)
ป้อมตำรวจ หรือ Koban นอกเมืองโอซากา  (เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ)

เพลิงไหม้, รถพยาบาล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 119 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของสถานีดับเพลิ
คู่มือการโทรศัพท  (เวปไซต์ของกรมดับเพลิงโอซากา ภาษาอังกฤษ)

อาชญากรรม อุบัติเหตุทางทะเล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 118 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของทบวงรักษาความมั่นคงทางทะเล

โรงพยาบาล

"ไกด์บุ๊คที่จะช่วยคุณในเวลาเจ็บป่วย"  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
คู่มือและข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนต่างชาต  (เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)

ภัยพิบัติ

ข้อควรทราบเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว Safety tips for travelers  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ)
เวปไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ ่นสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
แอพพลิเคชั่น "Safety tips"  (เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
"Safety tips" เป็นแอพพลิเคชั่นส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ ่นล่วงหน้าแบบอัตโนมัต
เครือข่ายการป้องกันภัยพิบัติ Osaka Disaster Prevention Net  (เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)
พอร์ทัลภัยพิบัติ   (เวปไซต์ก Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
เป็นเว็บไซตพอร์ทัลเกี่ยวกับการรับมือแผ่นดินไหวในกรุงโตเกียวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ปี 2020 ณ กรุงโตเกียว ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวในกรุงโตเกียว

อื่นๆ

สถานเอกอัคคราชทูตและสถานกงสุลในประเทศญี  (เวปไซต์กระทรวงต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาต  (เวปไซต์องค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโอซากา)
Osaka Free Wi-Fi  (เวปไซต์การท่องเที่ยวโอซากา)
Helping You Plan (Website of the Japan National Tourism Organization(JNTO):English)