ไปชมซากุระที่โอซาก้าในฤดูใบไม้ผลิกันเถอะ ! 0

ซากุระจะแจ้งให้เราทราบว่าฤดูใบไม้ผลิอันน่าตื่นเต้นมาถึงแล้ว ! เลือกจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของโอซาก้า ตั้งแต่จุดชมยอดนิยมที่รู้จักกันทั่วไป จนถึงจุดชมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักันอย่างแพร่หลาย

o01-1.jpg

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการชมอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบานของซากุระ


Osaka City Area

Northern and Northeast Osaka Area

 

 

Southern and Southeast Area


>