บ้านช่างปืน 0

หอสมบัติของงานเขียน, บทละคร ตั้งแต่ละครแสดงโดยหญิงล้วน Takarazuka ไปจนถึงคาบุกิ และภาพยนตร์

    ที่นี่เป็นทั้งร้านค้า สถานที่ทำงาน และที่พักอาศัยของ Inoue Sekiemon ซึ่งเป็นช่างหล่อปืนอยู่ที่เมือง Sakai มาตั้งแต่สมัยเอโดะ ร้านแห่งนี้ถูกบันทึกอยู่ในผังภาพใหญ่ Sakai ที่เขียนขึ้นในปี 1689 ด้วยเช่นกัน เป็นร้านปืนร้านเดียวที่มีอยู่ใน Sakai ในขณะนั้น ภายในมีปืนคาบศิลา, ปืนพก, ปืนใหญ่, เครื่องสูบลม และตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ตัวอาคารมีพื้นที่กว้างขวาง ทางทิศเหนือของอาคารหลัก ถูกจัดให้เป็นที่หล่อปืน และมีการซื้อบ้านหลังอื่นที่อยู่ทางทิศใต้ เพื่อขยายพื้นที่หล่อด้วย ที่นี่เป็นอาคารหลังสำคัญที่ช่วยให้รู้จักการใช้ชีวิตของช่างหล่อปืนในช่วงต้นถึงปลายสมัยเอโดะ ※พื้นที่ด้านในไม่เปิดให้เข้าชม



    คุณอาจชอบ