อาคารสถานี Hamaderakoen Sta. 0

ออกแบบโดยสถาปนิก Tatsuno Kingo ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถานีโตเกียว, ศาลากลางเมืองโอซาก้า

  • 9bbc42be-04c2-11e8-b1f4-06326e701dd4.jpeg
  • เวลาทำการ

    ไม่มีวันหยุด

สถาปนิก Tatsuno Kingo ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถานีโตเกียว, ศาลากลางเมืองโอซาก้า หนึ่งในอาคารสถานีรถไฟเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดสร้างในสมัยเมจิ และยังคงใช้งานอยู่ จุดเชื่อมต่อและคานออกแบบตามเรขาคณิตสวยงาม เป็นที่ภาคภูมิใจของเมือง Sakai เมืองที่ให้ความสำคัญทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ โดยที่นี่ได้จดทะเบียนเป็น สมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของชาติคุณอาจชอบ