ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 0

history-culture_th_001.jpg

โอซาก้าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพ่อค้าตั้งแต่ในสมัยโบราณ เป็นที่ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากตะวันตก-ตะวันออกมาซื้อขายข้าวกัน ความชื่นชอบอย่างลึกซึ้งในด้านอาหารของชาวโอซาก้า ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้ผ่านไปหลายร้อยปี ความชื่นชอบอาหารของโอซาก้าซึ่งถูกเรียกว่า "ครัวของชาติ" นั้น สามารถเห็นได้จากย่าน Shinseikai, Fukushima และ Tsuruhashi หากท่านตัดสินใจว่าจะทัวร์เดินกินแล้ว ก็นับว่าเป็น "คุยดาโอเระ" ที่ยอดเยี่ยม "คุยดาโอเระ" นั้นมีความหมายว่า การหลงไหลในการกินของอร่อย จนยอมทุ่มเทเงินกระทั่งล้มละลายไป วลีที่มาจากโอซาก้านี้ เป็นเครื่องหมายรับประกันรสชาติของอาหารโอซาก้า

เทศกาล Tenjin Matsuri 1 ใน 3 เทศกาลใหญ่ของญี่ปุ่น ยังคงจัดต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ในโอซาก้า ส่วนงานดอกไม้ไฟ Naniwa Yodogawa ซึ่งเป็นงานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะจัดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม หลังจากจบเทศกาล Tenjin Matsuri และที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า คือ ปราสาทโอซาก้า ที่อยู่ในพื้นที่ 60,000 ตร.ม. ถูกปรับเป็นสวนที่เหมาะกับการเดิน และจ็อกกิ้ง พอเข้าฤดูใบไม้ผลิ ก็จะกลายเป็นจุดชมดอกไม้ที่เต็มไปด้วยผู้คน