สะพาน Kawasakibashi 0

สะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนสำหรับรถจักรยานและคนเดินเท้าที่ใช้ข้ามแม่น้ำ Ogawa ซึ่งเชื่อมระหว่างย่าน Temma และย่าน Amijima-cho ในเขต Miyakojima

  สะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนสำหรับรถจักรยานและคนเดินเท้าที่ใช้ข้ามแม่น้ำ Ogawa ซึ่งเชื่อมระหว่างย่าน Temma และย่าน Amijima-cho ในเขต Miyakojima บริเวณที่สร้างสะพานขึ้นมานั้น ในสมัยเอโดะเป็นพื้นที่ที่มีทางเชื่อมต่อกันระหว่าง Temma Kawasaki และ Bizenjima บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า Kawasaki Toshogu ูที่เป็นศาลเจ้าสำหรับสักการะ Ieyasu, โกดัง Kawasaki Mikura ที่ถูกใช้เป็นยุ้งเก็บข้าวสำรองและที่ว่าการของตำแหน่ง Machibukyo, เรือนที่พักของตำแหน่ง Hozonbukyo, เรือนที่พักของตำรวจของ Machibukyo เป็นต้น ในปี 1877 เนื่องจากเป็นสะพานของเอกชนที่มีการเก็บค่าผ่านทาง 3 รินต่อ 1 คน สะพานแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า "สะพานเก็บค่าผ่านทาง (Senitoribashi)" ต่อมาในปี ค.ศ.1885 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สะพานถูกพัดพังเสียหาย ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1978 เป็นเส้นทางขนาดใหญ่สำหรับการสัญจรด้วยจักรยาน โดยเชื่อมระหว่างสวนสาธารณะ Nakanoshima และสวนสาธารณะอนุสรณ์งาน Expo'70 โครงสร้างสะพานมีสายเคเบิลขึงจากยอดสูง ตัวสะพานแขวนนี้มีความยาว 129.2 เมตรและกว้าง 3 เมตร เป็นสะพานแขวนแบบ 2 ช่วง ถูกออกแบบให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในฐานะที่เป็นสะพานในพื้นที่สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำ และมีความสั่นไหวน้อยเพราะถูกออกแบบเพื่อการใช้งานสำหรับคนเดินเท้า นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจากสมาคมวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย บริเวณใกล้เคียงสะพานแห่งนี้จะมีการจัดงานต่างๆ จึงทำให้มีผู้คนสัญจรไปมามากมาย เช่น ทางเดินชมซากุระบริเวณโรงกษาปณ์ในช่วงฤดูใบไม้ผล ิและทางล่องเรือแห่ของเทศกาล Tenjin ในช่วงฤดูร้อน เป็นต้น

  • ที่อยู่

   〒 530-0043 1 Tenma, Kita-ku, Osaka through Amijimacho, Miyakojima-ku
  • การเดินทาง

   เดิน 7 นาที จากสถานี Temmabashi Sta. บนสาย Keihan Main Line
  • หมายเลขโทรศัพท์

   06-6615-6818 (Osaka City Construction Bureau Road Department & Bridges)
  • Fax

   06-6615-6582
  • URL  คุณอาจชอบ