ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่พัก 0

จังหวัดโอซาก้า มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาโอซาก้าให้เป็นหนึ่งในมหานครนานาชาติชั้นนำของโลก จึงดำเนินการจัดเก็บภาษีที่พักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017
ปัจจุบัน ราคาห้องพักที่ต่ำกว่า 10,000 เยนจะได้รับการยกเว้นภาษีที่พัก แต่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2019 ราคาห้องพักตั้งแต่ 7,000 เยนขึ้นไปจะถูกเรียกเก็บภาษีที่พัก

◆ภาษีที่พักจะเรียกเก็บจากผู้ที่เข้าพักในที่พักภายในจังหวัดกรณีที่ราคาที่พักสูงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ กรุณาชำระภาษีพร้อมกับค่าที่พักตามวิธีการชำระเงินของที่พักนั้นๆ
◆ที่พักที่จะตัองชำระภาษีที่พักหมายถึงที่พักดังต่อไปนี้

*ที่พักที่จะตัองชำระภาษีที่พักหมายถึงที่พักดังต่อไปนี้
・ที่พักที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรม เรียวกัง หรือโรงแรมราคาประหยัด ตามพระราชบัญญัติโรงแรม
・ที่พักที่ได้รับการรับรองตามที่ระบุไว้ในมาตรา 13 (4) ของพระราชบัญญัติเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ (โทคคุ มินปากุ หรือ ที่พักส่วนตัวที่ได้รับการรับรองให้เปิดบริการเป็นที่พัก)
・ที่พักที่เป็นธุรกิจเปิดบ้านพักส่วนตัวให้เช่าที่ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจให้เช่าบ้านพักส่วนตัว

o01-1.jpg

ราคาที่พัก คือ ราคาของห้องพักและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมค่าอาหารและอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมห้องพักรวมถึงต่อไปนี้:
-ค่าธรรมเนียมที่พัก
- ค่าบริการสำหรับค่าธรรมเนียมที่พักดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในค่าห้องพัก:
- ภาษีการบริโภค ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมการบริการนอกเหนือจากที่พัก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลประจำจังหวัดโอซาก้า (ภาษาญี่ปุ่น) 

◆ตรวจสอบรายละเอียดได้จากโฮมเพจจังหวัดโอซาก้าด้านล่าง  
http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/index.html 

◆เกี่ยวกับภาษีที่พักจังหวัดโอซาก้า (วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษี , การนำภาษีไปใช้)
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/shukuhaku.html 

◆หน้าถาม - ตอบ
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/qashukuhaku.html 

 เกี่ยวกับภาษีที่พักจังหวัดโอซาก้า(PDF1).
 เกี่ยวกับภาษีที่พักจังหวัดโอซาก้า(PDF2).

1d8a217e-7d2d-11e9-99d3-0af0cba29dd8.jpeg