แคมเปญ“THANK YOU from OSAKA” 0

แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณและยินดีต้อนรับ!

80c3569c-cebe-11e9-8b9c-0af0cba29dd8.jpeg

ปี 2018 เป็นปีที่โอซาก้าประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ เช่น แผ่นดินไหวทางตอนเหนือของโอซาก้าในเดือนมิถุนายน และความเสียหายจากไต้ฝุ่นลูกที่ 21 ในเดือนกันยายน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก “ขอบคุณ” ต่อความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่ทั่วโลกส่งมาให้โอซาก้าตั้งแต่หลังเกิดภัยพิบัตินั้นมาจนถึงวันนี้ และแสดงถึงความรู้สึก “ยินดีต้อนรับ” นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนโอซาก้า โดยเริ่มจากวันครบรอบ 1 ปีที่ได้รับความเสียหายจากไต้ฝุ่นลูกที่ 21

[ช่วงเวลา] วันที่ 4 กันยายน - 31 ธันวาคม2019

คอนเซ็ปต์ของโลโก้

สิ่งที่ทำให้โอซาก้าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวานั้น ไม่ได้เกิดจากพลังของผู้คนที่อาศัยอยู่ในโอซาก้าเท่านั้น แต่ยังได้รับจากนักท่องเที่ยวมากมายที่มาจากทั่วโลกด้วย จึงใช้ "O" แทนโอซาก้าที่สร้างขึ้นโดยผู้คนมากมายที่มารวมตัวกัน ภายใต้ธีม “สร้างโอซาก้าร่วมกับโลก” นอกจากนี้ เนื่องจาก“ O” คือ พิกัดและยังหมายถึงจุดกำเนิดหรือจุดศูนย์กลางของทุกสิ่ง จึงมีความหมายที่สื่อถึงการแสดงความขอบคุณต่อทุกคนในโลกโดยมีโอซาก้า“ O”เป็นศูนย์กลาง แล้วมีรูปที่ใช้ “คน” เป็นแม่แบบโดยจัดวางหันเข้าและหันออกอยู่รอบๆ นอกจากนี้ การใช้ “คน” เป็นแม่แบบ ยังมีรูปร่างเหมือนสุสานโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2019  นี้อีกด้วย ทำให้แสดงถึงความเป็นโอซาก้ามากขึ้น


7b9f1bc8-cebf-11e9-bc04-0af0cba29dd8.jpeg
7b3ea842-cebf-11e9-a8ef-06326e701dd4.jpeg