กลุ่มสุสานโบราณ Mozu-Furuichi Kofungun ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” แห่งแรกของโอซาก้า0

ee2a9e2a-0d6d-11e8-81e5-0af0cba29dd8.jpeg

กลุ่มสุสานโบราณ Mozu-Furuichi Kofungun ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” แห่งแรกของโอซาก้า  ※อ่านต่อ:สุสานโบราณ Mozu-Furuichi

Inquirey 
Osaka Prefectural Government  +81-(0)6-6210-9742
URL
http://www.mozu-furuichi.jp/en/