นโยบายของเว็บไซต์

13.11.2019

มูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะสำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า (ต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงานนี้” ) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้(OSAKA-INFO) กรุณาใช้โดยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้


1 เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ห้ามนำหน้าจอหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปลงในเว็บไซต์ของตัวเอง ห้ามคัดลอกเกินขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาต ห้ามนำสิ่งที่คัดลอกไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ แม้จะคัดลอกภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแก้ไขดัดแปลง การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์อาจมีความผิดทางอาญา แม้จะคัดลอกภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์

2 หัวข้อการยกเว้นความรับผิดชอบ
สำนักงานนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม สำนักงานนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ความเสียหายที่ผู้ใช้ก่อให้เกิดต่อบุคคลที่สาม ผู้ใช้ต้องแก้ปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานนี้ได้

3 เกี่ยวกับการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง OSAKA-INFO
ตามหลักแล้ว การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ฟรี กรณีที่นำไปเชื่อมโยง กรุณาระบุ “สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า” เพื่อให้ทราบว่าเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หากนำไปเชื่อมโยง กรุณาแจ้งไปยังด้านล่าง สำนักงานการท่องเที่ยวโอซาก้า / แผนกเว็บไซต์ [email protected]

4 เกี่ยวกับโปรแกรมเสริม (plug-in)
เว็บไซต์นี้ใช้ไฟล์ PDF และไฟล์ SWF สำหรับเนื้อหาบางส่วน กรุณาเลือกใช้โปรแกรมเสริมที่เหมาะสม
Adobe Reader
การเปิดดูไฟล์ PDF จำเป็นต้องใช้ Adobe Reader จากบริษัท Adobe สามารถดาวน์โหลด Adobe Reader ล่าสุดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของบริษัท Adobe