สะพาน Oebashi 0

1 ใน 5 สะพานข้ามแม่น้ำ Dojimakawa ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัย Genroku (ค.ศ.1688 - 1703) รูปแบบสะพานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกออกแบบ และดำเนินการสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นสมัยโชวะ จากการแข่งขันการออกแบบ

  • 20297a90-04c2-11e8-b0a5-06326e701dd4.jpeg

สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ Dojimakawa ที่ไหลผ่านตัวเมืองทิศเหนือของเมืองโอซาก้า เป็น 1 ใน 5 สะพาน (สะพาน Oebashi, สะพาน Watanabebashi, สะพาน Taminobashi, สะพาน Horiebashi, และสะพาน Funatsubashi) ข้ามแม่น้ำ Dojimakawa ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองในเขตเมือง Dojima ในช่วงสมัย Genroku (ค.ศ.1688 - 1703) ชื่อของสะพานมีที่มาจากชื่อสถานที่ที่ถูกประพันธ์ไว้ในบทกวีของกวี Manyo ในปีค.ศ.1910 ได้มีการก่อสร้างสะพานใหม่ เป็นสะพานเหล็กพร้อมกับการเปิดเดินรถรางของเมือง สะพานในปัจจุบันนั้น เป็นสะพานที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วพร้อมกับสะพาน Yodoyabashi ที่อยู่ทางทิศใต้จากการวางผังเมืองขั้นที่ 1 ต่อมาในสมัยไทโช ได้มีการจัดการแข่งขันออกแบบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง มีผู้สมัครส่งแบบต่างๆ มาจากทั่วประเทศ และผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการออกแบบก็คือ Otani Tatsuo สะพานมีความยาว 81.5 เมตร กว้าง 37.0 เมตร เป็นสะพานโค้งแบบ 4 ช่วง ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้รูปแบบการเสริมพื้นที่รองรับน้ำหนักถนนด้านบน และมีราวสะพาน เริ่มการก่อสร้างในปี 1930 และแล้วเสร็จในปี 1935 จากนั้นได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงอีก 2 ครั้ง แต่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ ป้ายชื่อสะพานเป็นลายมือของนายกเทศมนตรี Seki Hajime

  • ที่อยู่

    〒 530-0047 2 Nishitenma, Kita-ku, Osaka through 1 Nakanoshima, Kita-ku
  • การเดินทาง

    สถานี Yodoyabashi Sta. บนสาย Osaka Metro Midosuji Line, Keihan Line


คุณอาจชอบ