เขื่อนควบคุมอุทกภัย Sayamaike 0

เขื่อนควบคุมอุทกภัย ขนาดประมาณ 400,000 ตร.ม. มีประวัติศาสตร์มากกว่า 1,400 ปี

  • 78f9632e-04c2-11e8-9695-06326e701dd4.jpeg
  • 7906cc26-04c2-11e8-905f-06326e701dd4.jpeg
  • 7915719a-04c2-11e8-9b4c-06326e701dd4.jpeg
  • 79243900-04c2-11e8-b17a-06326e701dd4.jpeg

เขื่อนควบคุมอุทกภัย Sayamaike มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีการตรวจสอบช่วงการซ่อมแซมในสมัย Heisei พบว่าถูกสร้างประมาณปี 616 หรือ 1,400 ปีก่อน กล่าวคือ ที่นี่เป็นบ่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักน้ำใช้ในการเกษตร ด้วยบริเวณ 3.4 กม. พื้นที่ 400,000 ตร.ม. หลังจากนั้น มีการซ่อมบำรุงใหญ่ในยุค Kamakura และในสมัยเอโดะ ถูกซ่อมแซมใหญ่โดย Katagiri Katsumoto มาจนถึงยุคปัจจุบัน ปี 1926 -1931 และ 1988 - 2002 ก็มีการซ่อมปรับปรุงโดยเทศบาลเมืองโอซาก้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2001 มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ Sayamaike ด้วย เพื่อให้ Sayamaike เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกครั้ง และเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณอาจชอบ