หอกษาปณ์ Sempukan 0

สถาปัตยกรรมมีชื่อเสียงในสไตล์ Veranda Colonial ตัวอาคารก่อด้วยอิฐแดง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงพระราชทานนามว่า "Kahei no Kan" หรือหอโรงกษาปณ์

 • b6ccd950-04be-11e8-a7dd-06326e701dd4.jpeg
 • เวลาทำการ

  10.00 - 16.00 ตามกำหนดการ (เข้าชมได้ก่อนเวลาปิด 30 นาที) ※วันที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมภายในนั้น โดยปกติจะเปิดประมาณ 3 วัน ในเดือนมีนาคม
 • วันหยุด

  ปิดทำการ นอกเหนือจากวันที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม

Sempukan ตั้งอยู่ติดกับโรงกษาปณ์โอซาก้าโดยมีทางหลวงกั้น สร้างขึ้นในปี 1871 เดิมทีเป็นห้องรับรองอาคันตุกะสำคัญของหอพักโรงกษาปณ์ (กรมกษาปณ์ในปัจจุบัน) ออกแบบโดย Walters วิศวกรชาวอังกฤษผู้มีผลงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในญี่ปุ่นในสมัยเมจิตอนต้น เป็นจำนวนมาก อาคารสองชั้นอันสวยงามที่ผนังฉาบปูนขาวแห่งนี้สร้างด้วยอิฐแดงทั้งหมด มีระเบียงล้อมรอบตัวอาคารในสไตล์ Veranda Colonial ภายในห้องมีเพดานสูง และประดับด้วยปล่องไฟและโคมไฟระย้าไว้อย่างวิจิตร คำว่า "Sempu" หมายถึง เงินตรา ส่วน "Kan" หมายถึง หอ อาคาร เป็นชื่อที่จักรพรรดิเมจิทรงตั้งด้วยพระองค์เอง ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

 • ที่อยู่

  〒 530-0042 1-1-1 Tenmabashi, Kita-ku, Osaka
 • การเดินทาง

  ติดกับป้ายรถบัส Sakura no Miyabashi หรือเดินจากสถานี Minami Morimachi Sta. Exit 3 ไปทางทิศตะวันออกราว 1 กม.
  หรือเดินจากสถานี Temmabashi Sta. Exit1 บนสาย Subway Line, Keihan Line ไปทางทิศเหนือราว 1 กม.
  หรือเดินจากสถานี Sakuranomiya Sta. บนสาย JR Loop Line ไปทางทิศใต้ราว 1 กม.
  หรือเดินจากสถานี Osakajo-kitazume Sta. Exit3 บนสาย JR Tozai Line ไปทางทิศเหนือราว 0.6 กม.
  หรือเดินจาก Osaka Temmagu Sta. Exit1 บนสาย JR Tozai Line ไปทางทิศตะวันออกราว 1 กม.
 • ค่าธรรมเนียม

  ฟรี
 • หมายเลขโทรศัพท์

  06-6469-5176 วันธรรมดา 9:00-17:30
 • URLคุณอาจชอบ