• add4ba8c-0a3d-11e8-90c9-0af0cba29dd8.jpeg

โอซาก้าได้ทำนุบำรุงวัฒนธรรมซูโม่ตามแบบฉบับของตัวเอง เช่น ซูโม่ของโอซาก้า รวมไปถึงวัฒนธรรมทานิมาชิ (ผู้สนับสนุนหรืออุปถัมภ์ซูโม่) ในเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการจัดแข่งขันที่โอซาก้าและบริเวณรอบๆ เอดิออน อารีนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันจะกลายเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยซูโม่ นอกจากนี้ในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปียังมีการเวียนไปจัดการแข่งขันตามสถานที่ต่างๆภายในจังหวัด และจัดการแข่งขันซูโม่ผู้หญิงระดับประเทศที่ซาไก เป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับซูโม่

การแข่งขันซูโม่ประจำเดือนมีนาคม (โอซาก้า)
สนาม : เอดิออน อารีนา โอซาก้า (Edion Arena Osaka)
ฤดูการแข่งขัน : เดือนมีนาคม
เกี่ยวกับการแข่งขันซูโม่ประจำเดือนมีนาคม : เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคมซูโม่ญี่ปุ่น
Osaka Tournament is held in March every year