ไปโอซาก้า โดยเครื่องบิน 0

from abroad by plane

d405b8cc-04d0-11e8-9d00-06326e701dd4.jpeg

New York → (12 hrs 50 min) → Osaka
Seattle → (9 hrs 45 min) → Osaka
San Francisco → (9 hrs 40 min) → Osaka
Honolulu → (7 hours 10 min) → Osaka
Amsterdam → (12 hrs 5 min) → Osaka
Paris → (12 hrs 35 min) → Osaka
Rome → (13 hrs 10 min) → Osaka
Frankfurt → (12 hrs 5 min) → Osaka
Helsinki → (10 hrs 25 min) → Osaka
Istanbul → (13 hrs 25 min) → Osaka
Doha → (12 hrs 10 min) → Osaka
Dubai → (11 hrs 5 min) → Osaka
Seoul Gimpo → (1 hr 50 min) → Osaka
Seoul Incheon → (2 hrs) → Osaka
Busan → (1 hr 30 min) → Osaka
Jeju → (1 hr 40 min) → Osaka 

Beijing → (3 hrs 30 min) → Osaka
Hong Kong →(4 hrs 25 min) → Osaka
Shanghai → (2 hrs 45 min) → Osaka
Taipei → (3 hrs 15 min) → Osaka
Bangkok → (6 hrs 30 min) → Osaka
Ho Chi Minh → (5 hrs 15 min) → Osaka
Kuala Lumpur → (7 hrs) → Osaka
Singapore → (7 hrs) → Osaka
Darwin → (17 hrs 30 min) → Osaka
Cairns → (7 hrs 45 min) → Osaka
Gold Coast → (9 hrs 5 min) → Osaka
Sydney→ (12 hrs 50 min) → Osaka
Oakland → (11 hrs) → Osaka 

from major cities in Japan

to-osaka-by-plane_th_002.gif

"สามารถนั่งเครื่องบินจากสนามบินในประเทศ มาที่สนามบินอิตามิ และสนามบินนานาชาติคันไซ ในการซื้อตั๋วไปกลับของแต่ละสายการบินนั้น หากมีการจองล่วงหน้า หรือใช้เที่ยวบินที่กำหนด จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร"

เวลาที่ใช้

[ซัปโปโร → โอซาก้า]
สนามบินชินชิโตเสะ (New Chitose) → (2 ชั่วโมง) → สนามบินนานาชาติโอซาก้า
สนามบินชินชิโตเสะ (New Chitose) → (2 ชั่วโมง 10 นาที) → สนามบินนานาชาติคันไซ

[เซนได → โอซาก้า]
สนามบินเซนได → (1 ชั่วโมง 20 นาที) → สนามบินนานาชาติโอซาก้า

[โตเกียว → โอซาก้า]
สนามบินฮาเนดะ → (1 ชั่วโมง) → สนามบินนานาชาติโอซาก้า
สนามบินฮาเนดะ → (1 ชั่วโมง 20 นาที) → สนามบินนานาชาติคันไซ

[ฟุกุโอกะ → โอซาก้า]
สนามบินฟุกุโอกะ → (1 ชั่วโมง 10 นาที) → สนามบินนานาชาติโอซาก้า
สนามบินฟุกุโอกะ → (1 ชั่วโมง) → สนามบินนานาชาติคันไซ

[คาโกชิมะ →โอซาก้า]
สนามบินคาโกชิมะ → (1 ชั่วโมง 10 นาที) → สนามบินนานาชาติโอซาก้า

[โอกินาว่า → โอซาก้า]
สนามบินนาฮา → (1 ชั่วโมง 50 นาที) → สนามบินนานาชาติโอซาก้า
สนามบินนาฮา → (1 ชั่วโมง 50 นาที) → สนามบินนานาชาติคันไซ

คุณอาจชอบ