สะพาน Yodoyabashi 0

สะพานข้ามคลอง Tosaborigawa และเป็นสะพานที่ชาวโอซาก้าลงความเห็นว่า เป็นสะพานที่มีเสน่ห์มากที่สุด

  • 218135e0-04c2-11e8-8474-06326e701dd4.jpeg

สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามคลอง Tosaborigawa ในบริเวณนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงอยู่มากมาย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นสาขาโอซาก้า, หอสมุด Nakanoshima ที่บริหารงานโดยจังหวัดโอซาก้า, หอประชุมกลาง เป็นต้น ในยุคแรกสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดย Yodoya พ่อค้าไม้อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในสมัยนั้น โดยสะพานมีความยาวประมาณ 65 เมตรและกว้าง 4 เมตร ชื่อของสะพานก็ตั้งตามชื่อผู้สร้างคือ Yodoya นั่นเอง แม้ว่าตระกูล Yodoya จะมีส่วนอย่างมากในการพัฒนารูปแบบการค้าข้าวที่ย่าน Dojima, การค้าพืชผักและผลไม้ที่ Temma และการค้าปลาที่ Sakoba แต่ในปี 1705 กลับถูกริบทรัพย์สินอย่างกะทันหันทำให้ตระกูลสิ้นสุดลง สะพานในสมัยนั้น ก็ถูกพัดพังเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1885 ส่วนสะพานที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นสะพานที่สร้างจากแบบที่มีการรับสมัคร ในช่วงการวางผังเมืองขั้นที่ 1 ที่เริ่มในปี 1922 ดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จในปี 1935 และเพราะสะพานแห่งนี้มีรูปแบบที่สวยงาม มีความกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ ทำให้ชาวเมืองโอซาก้าลงความเห็นว่า เป็นสะพานที่มีเสน่ห์มากที่สุด จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับสะพานที่จัดขึ้นที่เมืองโอซาก้า ในหนึ่งวันๆ จะมีผู้คนข้ามสะพานแห่งนี้ถึง 70,000 คน และมีรถสัญจรผ่านไปมาถึง 60,000 คันคุณอาจชอบ