Loading...
เมนู
OSAKA INFOToppage
เกี่ยวกับโอซาก้า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโอซาก้า
กีฬาในโอซาก้า
วัฒนธรรมป๊อปในโอซาก้า
เหตุการณ์
กำหนดการเดินทาง
สำหรับนักเดินทางมือใหม่
เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรม・ศิลปะ
สำรวจประวัติศาสตร์!
เพลิดเพลินกับธรรมชาติและภูมิทัศน์
ท่องเที่ยวด้วยรถไฟ
สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์
กีฬาและสันทนาการ
นักกินและดื่ม
ประสบการณ์ตรง
ช้อปปิ้ง
ธรรมชาติ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ประสบการณ์ตามฤดูกาลและสถานที่ท่องเที่ยว
จุดเด่น
PICK UP
การผลิตในโอซาก้า
จุดแนะนำ
ค้นพบ!
ข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
หนังสือเดินทาง
ข้อมูลท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
โรงแรม
เข้าไป
แผนที่พื้นที่และดาวน์โหลดคู่มือ

สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์

โจรูริ เธียร์เตอร์

เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเดือนโจรูริของเมือง
โรงละครที่ถ่ายทอดโนเซโจรูริแบบดั้งเดิมสู่อนาคต เป็นฐานแห่งการเผยเแพร่เรื่องราวและวัฒนธรรม

เมืองโนเซะล้อมรอบด้วยภูเขารอบทิศ ธารน้ำใสทำให้ผืนนาชุ่มชื้น
เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน Sugimura Kosuke ผู้ที่ฝึกฝนโจรูริที่โอซาก้า ได้ทำการ
ซ้อมศิลปะการแสดงโจรูริที่เมืองโนเซะ จึงถือ
กำเนิดรุ่นแรกรุ่นทายู (หัวหน้า) ขึ้นในช่วงปีบุงกะ (1804-17) งานแสดงโจรูริได้ถูกจัดขึ้นบ่อยครั้ง แล้ววันหนึ่งก็กลายเป็น
ศิลปะการแสดงท้องถิ่นควบคู่ไปกับเกษตร ประวัติศาสตร์ของจูโรริจึงได้ถูกสร้างขึ้น การเล่าเรื่องประกอบกับการบรรเลง
ฟูโตซาโอะชามิเซ็นแบบไม่มีหุ่นเชิดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโนเซโจรูริ ได้รับเลือกให้เป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ของจังหวัดโอซาก้า ในปี 1974 และปี 1999 ได้รับเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ของประเทศญี่ปุ่น
ปี 1993 เมื่อมีการก่อตั้งโจรูริเธียร์เตอร์ขึ้น
“โนเซโจรูริ หุ่นเชิด (ROKAKUZA) จึงถือกำเนิดขึ้นด้วย
นอกจากการแสดงหุ่นเชิดแล้วทางโรงละครยังจัดกิจกรรมในเมืองต่าง ๆ ด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

เวลาทำการ
9.00 - 17.00 น. (ไม่เกินหากมีผู้ใช้บริการเปิดถึง 22.00 น.)
วันหยุด
ทุกวันอังคาร (กรณีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เลื่อนออกไปสองวัน) วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ (12/29-1/3)
ค่าธรรมเนียม
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้บริการ
การเดินทาง
จากสถานี Yamashita นั่งรถประจำทางฮันคิว ลงป้าย "Nose choyakuba mae"
ที่อยู่
30 Shukuno Nose-cho, Toyono-gun, 563-0341
หมายเลขโทรศัพท์
072-734-3241 传真:072-734-3240
URL
http://www.jyoruri.jp/

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

    Back
    Back