Loading...
เมนู
OSAKA INFOToppage
เกี่ยวกับโอซาก้า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโอซาก้า
กีฬาในโอซาก้า
วัฒนธรรมป๊อปในโอซาก้า
เหตุการณ์
กำหนดการเดินทาง
โอซาก้าสำหรับมือใหม่
มรดกโลก: ค้นพบสุสานโบราณของโอซาก้า
ประวัติศาสตร์โอซาก้า
โอซาก้าสำหรับคนรักศิลปะ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติและภูมิทัศน์
โอซาก้าโดยรถไฟและรถยนต์
สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์
กีฬาและสันทนาการ
นักกินและดื่ม
ประสบการณ์ตรง
ช้อปปิ้ง
ธรรมชาติ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ประสบการณ์ตามฤดูกาลและสถานที่ท่องเที่ยว
จุดเด่น
ข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
หนังสือเดินทาง
ข้อมูลท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
โรงแรม
เข้าไป
แผนที่พื้นที่และดาวน์โหลดคู่มือ

สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์

สะพาน Oebashi

1 ใน 5 สะพานข้ามแม่น้ำ Dojimakawa ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัย Genroku (ค.ศ.1688 - 1703) รูปแบบสะพานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกออกแบบ และดำเนินการสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นสมัยโชวะ จากการแข่งขันการออกแบบ

ข้อมูลพื้นฐาน

สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ Dojimakawa ที่ไหลผ่านตัวเมืองทิศเหนือของเมืองโอซาก้า เป็น 1 ใน 5 สะพาน (สะพาน Oebashi, สะพาน Watanabebashi, สะพาน Taminobashi, สะพาน Horiebashi, และสะพาน Funatsubashi) ข้ามแม่น้ำ Dojimakawa ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองในเขตเมือง Dojima ในช่วงสมัย Genroku(ค.ศ.1688 - 1703) ชื่อของสะพานมีที่มาจากชื่อสถานที่ที่ถูกประพันธ์ไว้ในบทกวีของกวี Manyo ในปีค.ศ.1910 ได้มีการก่อสร้างสะพานใหม่ เป็นสะพานเหล็กพร้อมกับการเปิดเดินรถรางของเมือง สะพานในปัจจุบันนั้น เป็นสะพานที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วพร้อมกับสะพาน Yodoyabashi ที่อยู่ทางทิศใต้จากการวางผังเมืองขั้นที่ 1 ต่อมาในสมัยไทโช ได้มีการจัดการแข่งขันออกแบบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง มีผู้สมัครส่งแบบต่างๆ มาจากทั่วประเทศ และผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการออกแบบก็คือ Otani Tatsuo สะพานมีความยาว 81.5 เมตร กว้าง 37.0 เมตร เป็นสะพานโค้งแบบ 4 ช่วง ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้รูปแบบการเสริมพื้นที่รองรับน้ำหนักถนนด้านบน และมีราวสะพาน เริ่มการก่อสร้างในปี 1930 และแล้วเสร็จในปี 1935 จากนั้นได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงอีก 2 ครั้ง แต่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ ป้ายชื่อสะพานเป็นลายมือของนายกเทศมนตรี Seki Hajime

  • ที่อยู่

    〒 530-0047 2 Nishitenma, Kita-ku, Osaka through 1 Nakanoshima, Kita-ku
  • การเดินทาง

    สถานี Yodoyabashi Sta. บนสาย Osaka Metro Midosuji Line, Keihan Line

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

    Back
    Back