โอซาก้าคือสถานที่แบบไหนกันนะ 0

osaka-beginners_th_001.jpg

โอซาก้าตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะฮอนชูพอดี ภายในจังหวัดโอซาก้า มีเมืองในการปกครองรวม 43 เมือง ซึ่งรวมถึงเมืองโอซาก้า (Osaka City) ที่เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีพลเมืองในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 8.7 ล้านคน บนเนื้อที่รวม 1,905 ตร.กม. ส่วนเมืองโอซาก้านั้น ได้รับการสถาปนาเป็นเมือง (City) และเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ปี 1889 มีประชากร 2.5 ล้านคน บนเนื้อที่ทั้งหมดรวม 221 ตร.กม. ถึงแม้ว่าโอซาก้าจะเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่นก็ตาม แต่สำหรับด้านประชากรแล้ว ถือว่ามีถึงร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นที่2 รองลงมาจากมหานครโตเกียว เอกลักษณ์สำคัญด้านประชากรอีกประการหนึ่งของโอซาก้าก็คือ ประชากรร้อยละ 10 เป็นชาวต่างชาติ

osaka-beginners_th_002.jpg

เขตคันไซมีพื้นที่ประมาณ 27,350 ตร.กม. โดยตรงกลางวงกลมมีรัศมีประมาณ 100 กม. มีประชากรเกินกว่า 20 ล้านคน เรียกได้ว่าเป็น มหานครใหญ่ติดอันดับโลก ภาคการผลิตของคันไซนับเป็น 16% ของการผลิตในประเทศ ซึ่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนั้น เทียบเท่าได้กับประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศ ※คันไซ = จังหวัดชิกะ, เกียวโต, โอซาก้า, เฮียวโกะ, นารา, วากายามะ รวม 2 จังหวัดนคร และ 4 จังหวัดภูธร

osaka-beginners_th_003.jpg

osaka-beginners_th_004.jpg